Реформи

21.04.2013
Індустрія здоров’я Напередодні проведення Міжнародного туристичного форуму, що відбудеться на Херсонщині у травні поточного року ми розпочинаємо публікацію матеріалів у рубриці «Індустрія здоров'я». Вважаємо, що головною місією Херсонської області є саме цей напрямок, і це має велике значення для усієї держави.
29.05.2012
Енергоефективна Херсонщина Енергоефективна Херсонщина
24.11.2011
Транспорт Херсонщина - транзитна область c розгалуженою транспортною системою: залізничною, морською, річковою, автомобільною та авіаційною.
24.11.2011
Сфера житлово-комунального господарства У системі ЖКГ майже 600 підприємств і організацій, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги. Житловий фонд області складає близько 25 тис. кв. м. (міський житловий фонд - 61%, сільський - 39%).
24.11.2011
Філософія реформування галузі охорони здоров'я Розвиток науки відкриває нові підходи до здоров'я людини, в якому процес лікування покликаний активізувати в людині приховані установки з відновлення здоров'я...
24.11.2011
Філософія реформування сфери промисловості Головне завдання програми - створення постіндустріальної інноваційної економіки на базі конкурентоспроможного (на внутрішніх та зовнішніх ринках) промислового комплексу області...
24.11.2011
Філософія реформування сфери агропромислового комплексу Що стосується сільських територій - ми пропонуємо принципово новий шлях розвитку з використанням кластерної моделі і можливостей науково-промислової кооперації.
20.11.2011
Освіта Херсонщина має значний науковий потенціал, визнані у світі наукові школи, розвинену систему підготовки кадрів.
17.11.2011
Філософія реформування туристичної сфери Для досягнення гармонії взаєморозуміння між націями і народами необхідно створити умови для вивчення один одного. Туризм надає для цього унікальні можливості.
17.11.2011
Філософія реформування ЖКГ Людство, з метою свого збереження, повинно взяти на себе відповідальність за збереження та розвиток біосфери, а це вимагає нової соціальної організації, екологічної та гуманістичної етики, яка докорінно змінює усі сфері життєдіяльності.
17.11.2011
Філософія реформування екологічної сфери Людство, будучи невід'ємною частиною природи, з одного боку потребує певної якості середовища свого проживання, а з іншого – здійснює на його якість безпосередній та потужний вплив...
17.11.2011
Програми інноваційного розвитку Глобалізація, кризові явища, нестабільність навколишнього світу – все це вимагає від територій, організацій і структур, які хочуть бути конкурентоспроможними, пошуку нових інноваційних шляхів розвитку...
17.11.2011
Філософія реформи по енергозабезпеченню На сьогоднішній день приходить усвідомлення того, що з одного боку енергетичні ресурси Землі (нафта, газ, вугілля тощо) вичерпуються, а з іншого – що більшість споживаної енергії використовується неефективно
17.11.2011
Філософія кластерного підходу розвитку території Для надання динаміки процесам соціально-економічного зростання території дуже слушним є використання можливостей державно-приватного партнерства...
15.11.2011
Філософія програми кадрового забезпечення Розробляючи програму кадрового забезпечення, ми виходимо з розуміння, що кожна епоха в розвитку людства уособлювалася з ключовою ідеєю, яка володіла суспільством.

Усього : 26 | Сторінки : 1 2 » остання

core.generic_error

core.generic_error

core.errors_disabled