21.04.2013

Індустрія здоров’я

Напередодні проведення Міжнародного туристичного форуму, що відбудеться на Херсонщині у травні поточного року ми розпочинаємо публікацію матеріалів у рубриці «Індустрія здоров’я». Вважаємо, що головною місією Херсонської області є саме цей напрямок, і це має велике значення для усієї держави.

Однією з найважливіших цінностей людського життя є здоров’я індивідуальне та національне, адже від рівня колективного здоров’я залежить рівень соціально-економічного розвитку суспільства та якість життя людей. Недооцінка місця і ролі здоров'я на різних рівнях господарювання загрожує негативними соціально-економічними наслідками. Зростаюча роль людини в сучасному суспільстві сформувала особливий вид капіталу – людський капітал, що втілюється в робочій силі здоров'я, освіти та кваліфікації кожної людини. Отже, інвестиції в «індустрію» здоров'я людини мають стратегічне значення.

Традиційно задачі по збереженню, зміцненню та відновленню здоров'я покладаються на загальнодержавному рівні на систему охорони здоров’я. Однак на сучасному етапі науково-технічного розвитку на фоні постійно зростаючого антропотехногенного навантаження на організм людини та оточуюче середовище, а також, беручі до уваги потенційні можливості області, Херсонщина може запропонувати країні інший підхід. А саме, вирішення задачі збереження, зміцнення та відновлення здоров’я у новій системі - взаємодії різних сфер і галузей економіки, які мають своєю метою охорону і зміцнення здоров'я населення.

Доцільність розбудови індустрії здоров'я на Херсонщині підтверджується наступними як позитивними, так і негативними факторами:

1) комплекс секторів, пов'язаних зі здоров'ям і спортом, володіє високим потенціалом ринкового росту (не менше 20% у рік), що зумовлено переорієнтацією суспільства на здоров’я, як життєву цінність та власний капітал;

2) сучасні оздоровчі технології забезпечують зміну уявлень про здоров’я, внаслідок чого у суспільстві все більш поширеною стає ідея про конструювання власного здоров’я;

3) обмеження бюджетного фінансування стимулюють до жорсткої економії коштів, що витрачаються на здоров'я, тому більш ефективним стає профілактика, а не лікування;

4) тенденція до інтеграції ринків, що призводить до формування нових конкурентоспроможних кластерів, зокрема кластерів здоров’я, межі яких виходять за межі традиційного уявлення про систему охорони здоров’я;

5) Херсонщина має унікальні природні кліматично-бальнеологічні та рекреаційно-туристичні ресурси для збереження, відновлення та зміцнення здоров’я різних верств населення.

До речі, державна політика багатьох країн, останнім часом, спрямована на формування глобально орієнтованих кластерів здоров'я, як основи конкурентоспроможності.
Індустрія здоров’я на Херсонщині має усі можливості стати невід'ємною складовою ринкового господарювання, брати безпосередню участь у формуванні внутрішнього валового та національного продукту шляхом виробництва товарів та послуг, спрямованих на відновлення здоров’я населення країни та підвищення якості життя мешканців області. 

Крім того, є ще одна суто економічна сторона питання- індустрія здоров'я виступає не лише як виробник товарів та послуг, але й як активний їх покупець, що посилює економічну діяльність в цілому та економіку соціальної сфери зокрема, сприяючи розвитку конкуренції між різними секторами господарювання області. Розвиток індустрії здоров’я сприятиме активному створенню додаткових робочих місць та отриманню доходів населенням.

Індустрія здоров’я у багатьох районах області може отримати розгалужену інфраструктуру, що при застосуванні кластерного підходу, охопить основні фонди, транспорт, зв'язок, матеріально-технічне забезпечення, заготівлю сировини, торгівлю, інформаційне та ремонтно-технічне обслуговування, освіту тощо. В тому числі, звичайно, і саму охорону здоров’я. Сподіваюсь, тема зацікавить багатьох фахівців, тому запрошуємо усіх зацікавлених до обговорення проекту на сайті «Конкурентоспроможна Херсонщина».

Інші матеріали у рубриці Реформи

Коментар
Captcha

core.generic_error

core.generic_error

core.errors_disabled