15.11.2011

Філософія територіального планування

Розглядаючи питання планування території, ми виходимо із розуміння того, що єдиним варіантом вирішення протиріччя між зростаючими потребами людства та неможливістю біосфери забезпечити їх є перехід людства на нову форму гармонійного розвитку «природа-суспільство-людина». Головна мета – щоб в рамках розвитку суспільства задоволення потреб існуючого покоління здійснювалося без загрози для існування майбутніх поколінь. Тобто, це збалансований розвиток суспільства, який забезпечує безперервний розвиток людської цивілізації.    

В контексті вищезазначеного територіальне планування ми розуміємо як знаходження балансу між сьогоднішніми та майбутніми потребами організації суспільства та можливостями навколишнього середовища, а також гармонійного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем.

Головне завдання планування території – це розробка та корегування генеральних планів із врахуванням специфіки кожного регіону, виявлення шляхів оптимізації використанні території, зменшення масштабів просторових конфліктів різних видів господарської діяльності, застосування принципів функціонального зонування території.

Розвиток територій передбачає здійснення територіального планування, містобудівного зондування, планування територій великих міст та приміських зон, міських агломерацій і урбанізованих ареалів, обґрунтування схем агроландшафтної організації сільської місцевості. Також – розроблення концепцій і програм створення природних каркасів екологічної безпеки регіону, серії тематичних карт, які ілюструють просторовий розподіл антропогенно-техногенних навантажень на природне середовище.

В рамках реалізації міжнародного проекту «Конкурентоспроможна Херсонщина» в контексті  територіального планування планується створити оптимальні економічні, екологічні та соціальні умови для майбутніх поколінь, збалансувати антропогенний вплив на навколишнє середовище та раціонально використовувати природну ресурсну базу.

Інші матеріали у рубриці Реформи

Коментар
Captcha

core.generic_error

core.generic_error

core.errors_disabled