Філософія реформ

24.11.2011
Філософія реформування галузі охорони здоров'я Розвиток науки відкриває нові підходи до здоров'я людини, в якому процес лікування покликаний активізувати в людині приховані установки з відновлення здоров'я...
24.11.2011
Філософія реформування сфери промисловості Головне завдання програми - створення постіндустріальної інноваційної економіки на базі конкурентоспроможного (на внутрішніх та зовнішніх ринках) промислового комплексу області...
24.11.2011
Філософія реформування сфери агропромислового комплексу Що стосується сільських територій - ми пропонуємо принципово новий шлях розвитку з використанням кластерної моделі і можливостей науково-промислової кооперації.
17.11.2011
Філософія реформування туристичної сфери Для досягнення гармонії взаєморозуміння між націями і народами необхідно створити умови для вивчення один одного. Туризм надає для цього унікальні можливості.
17.11.2011
Філософія реформування ЖКГ Людство, з метою свого збереження, повинно взяти на себе відповідальність за збереження та розвиток біосфери, а це вимагає нової соціальної організації, екологічної та гуманістичної етики, яка докорінно змінює усі сфері життєдіяльності.
17.11.2011
Філософія реформування екологічної сфери Людство, будучи невід'ємною частиною природи, з одного боку потребує певної якості середовища свого проживання, а з іншого – здійснює на його якість безпосередній та потужний вплив...
17.11.2011
Програми інноваційного розвитку Глобалізація, кризові явища, нестабільність навколишнього світу – все це вимагає від територій, організацій і структур, які хочуть бути конкурентоспроможними, пошуку нових інноваційних шляхів розвитку...
17.11.2011
Філософія реформи по енергозабезпеченню На сьогоднішній день приходить усвідомлення того, що з одного боку енергетичні ресурси Землі (нафта, газ, вугілля тощо) вичерпуються, а з іншого – що більшість споживаної енергії використовується неефективно
17.11.2011
Філософія кластерного підходу розвитку території Для надання динаміки процесам соціально-економічного зростання території дуже слушним є використання можливостей державно-приватного партнерства...
15.11.2011
Філософія програми кадрового забезпечення Розробляючи програму кадрового забезпечення, ми виходимо з розуміння, що кожна епоха в розвитку людства уособлювалася з ключовою ідеєю, яка володіла суспільством.
15.11.2011
Філософія територіального планування Розглядаючи питання планування території, ми виходимо із розуміння того, що єдиним варіантом вирішення протиріччя між зростаючими потребами людства та неможливістю біосфери забезпечити їх є перехід людства на нову форму гармонійного розвитку «природа-суспільство-людина».
15.11.2011
Філософія електронного врядування На глобалізацію дуже значний вплив здійснюють комунікаційні та інформаційні технології, які «стискають» простір та час, стирають кордони, створюючи єдину інформаційну мережу та загальносвітову цивілізацію.
15.11.2011
Філософія брендингу території В умовах світової глобалізації правильне позиціонування території, підвищення її конкурентоспроможності є запорукою успіху. У свою чергу, стратегією підвищення конкурентоспроможності території є її брендинг.

Усього : 13 | Сторінки : 1

core.generic_error

core.generic_error

core.errors_disabled