Проекти розвитку

12.04.2013
Инициатива 2030 и высшая школа Создавая стратегию развития «Конкурентоспособной Херсонщины» мы не можем упускать высшую школу. Проблемы высшего образования, как правило, неразрывно связаны с проблемами экономики страны.
12.04.2013
Перспективы развития индустриальных парков в Херсонской области Стратегией развития Херсонской области на ближайшие 3-5 лет предусмотрено создание целого ряда индустриальных парков.
10.05.2012
«ЕКОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» Стаття Костяка Миколи Михайловича, що увійшла до книги «Екологія, довкілля та природокористування», яка була презентована на Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України» (відбувся 24-26 квітня 2012 року в Києві).
05.04.2012
«Повернення до духовних джерел» Особливо гостро стоїть питання вільного часу молоді, яка багато часу проводить за комп’ютерними іграми та у соціальних мережах, не цікавиться відпочинком на природі та досить часто не уявляє чим себе розважити, якщо поруч немає комп’ютера. Це призводить до занепаду екології душі та спричиняє формування дитини-споживача, яка не цікавиться навколишнім світом.
05.04.2012
Центр Живої Історії та реконструкції «Олешшя» В «Олешші» повітря Херсонських степів переплітається з дзвоном ковадла, шумом річки і шелестом степових трав, запахом приготованих на вогнищі страв за рецептами предків. Тут браві молодці стріляють з лука, а красиві дівчата, одягнені в традиційні вбрання Олешшя, займаються рукоділлям. У Центрі раді розумним головам і працьовитим рукам. Якщо у Вас є прагнення і бажання - знайти спільну мову і зробити цей світ кращим можна завжди!
05.04.2012
«Херсонська ініціатива 2030» Приходить час моделі сталого та збалансованого розвитку людської цивілізації, заснованого на гармонії між людиною та природою.
17.11.2011
Міжнародний форум конкурентоспроможності регіонів Україні необхідна власна площадка, на якій можна говорити про майбутнє країни, її роль на світовій арені, про перспективи реформування, модернізації та інновацій, а також проводити щорічний моніторинг ефективності розвитку регіонів...
14.11.2011
Громадський рух «Конкурентоспроможна Херсонщина» Херсонський регіон, який зробив вибір на користь нового цивілізаційного соціально-гуманітарного вибору, заснованого на принципах гармонії, свободи вибору і відповідальності, починає непростий шлях пошуку інноваційної формули успішного управління складним соціальним організмом, яким є область.
22.09.2011
Очікувані результати Впровадження Програми підвищення конкурентоспроможності Херсонської області призведе до створення системи ефективного управляння органів представницької та виконавчої влади. Створення сприятливого бізнес-середовища для ведення бізнесу.
22.09.2011
Умови реалізації Для успішного впровадження Програми потрібно виконання низки умов. Це формування механізмів стратегічного партнерства влади, громадян, бізнесу та науки у виробленні та реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності області.
22.09.2011
Структура Програми Програма складається із цільових, міжгалузевих та секторальних програм. Вони забезпечують формування висококваліфікованого управлінського кадрового потенціалу (керівники органів державної влади, бізнесу та громадських організацій повинні вміти...
22.09.2011
Підґрунтя створення Підґрунтям створення Програми підвищення конкурентоспроможності Херсонської області є аналіз потенціалу наявних мінеральних, земельних, виробничих, трудових ресурсів та поточного стану їх використання.
22.09.2011
Мета Програми Мета Програми підвищення конкурентоспроможності області - забезпечення високого рівня якості життя населення та високого рівня зайнятості на стійкій основі.
22.09.2011
Передумови виникнення Динаміка розвитку світового співтовариства неминуче призводить до постійно зростаючої глобалізації – економічної, політичної, науково-технічної, культурної та інформаційного взаємозв'язку та інтеграції...

Усього : 14 | Сторінки : 1

core.generic_error

core.generic_error

core.errors_disabled