10.05.2012

«ЕКОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Стаття Костяка Миколи Михайловича, що увійшла до книги «Екологія, довкілля та природокористування», яка була презентована на Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України» (відбувся 24-26 квітня 2012 року в Києві).

 
Говорячи про питання екології, довкілля та природокористування ми виходимо із розуміння того, що на сьогоднішній день взаємовідносини людини і природи зайшли в глухий кут. Людство відноситься до Планети як до неживого складу корисних ресурсів, які можна використовувати споживчо-недалекоглядно. Динаміка антропогенних перевантажень перевищує природні можливості природи щодо самовідновлення і викликає глобальні зміни. У свою чергу, адаптаційні можливості людського організму до зміни середовища існування так само не безмежні. Патологічні зміни в природі призводять до фізичної і духовної деградації людства та викликають незворотні зміни в його генотипі.

Херсонська обласна влада одним із головних пріоритетів розвитку території визначила  знаходження балансу між сьогоднішніми та майбутніми потребами організації суспільства та можливостями навколишнього середовища, а також гармонійного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем.

Саме тому в 2011 році ми почали впровадження проекту підвищення конкурентоспроможності Херсонської області. Конкурентоспроможність області – це високі стандарти якості життя людей та якісно нове розуміння конкуренції. Мова йде про переведення конкуренції між окремими людьми, організаціями, продуктами в конкуренцію процесів їх вдосконалення через обмін можливостями та енергією для спільного творіння цінностей. Для надання динаміки розвитку регіону ми використовуємо синергетичний ефект, об'єднуючи зусилля органів влади, бізнесу, науки та громадськості. Подібні підходи дозволяють створити згуртовану довірою і повагою команду, інтеграція знань, досвіду і роботи якої створюють потужний імпульс в підвищенні конкурентоспроможності Херсонської області в цілому.

Займаючись розробкою стратегії сталого розвитку області на основі інвестиціно-інноваційної моделі (в рамках реалізації міжнародного проекту «Конкурентоспроможна Херсонщина»), ми виходимо з розуміння того, що людство, будучи невід'ємною частиною природи, з одного боку потребує певної якості середовища свого проживання, а з іншого – здійснює на його якість безпосередній та потужний вплив.

Світ опинився на роздоріжжі – або й надалі продовжувати шлях, який неодмінно призведе до руйнівної екологічної катастрофи, або вибрати концептуально новий шлях цивілізаційного розвитку, заснований на досягненні Гармонії між Людиною і Природою. Це шлях переходу біосфери в сферу розуму – ноосферу. Це шлях, на якому Розум бере відповідальність перед Природою. Поступово відбувається екологізація суспільної свідомості, екологізація матеріального і духовного життя суспільства. Взаємовідносини людського суспільства і природи стануть гармонійними, що неминуче призведе до підпорядкування недалекоглядних політичних та економічних інтересів вищим загальнолюдським цінностям.

Головне завдання стратегії сталого розвитку області – екологізація економіки регіону, розвиток екологічної інфраструктури, яка буде корелювати всі інші потреби. Система екологізації інфраструктури передбачає збереження екологічного балансу, раціонального і науково обґрунтованого використання природних ресурсів, ліквідації екологічного відставання від потреб господарського комплексу. Дії програми спрямовані на досягнення екологічної досконалості, яка складається з продуктивного використання ресурсів та мінімізації зовнішніх негативних ефектів.


Інші матеріали у рубриці Проекти розвитку

Коментар
Captcha

core.generic_error

core.generic_error

core.errors_disabled